Waarvoor staan wij?

Oldtimers zijn historisch erfgoed. Deze dienen gezien te worden door iedereen, daarom brengen wij ze ook naar buiten.
Het doel van onze club is iedereen te laten genieten van de cultuur van de oude voertuigen.

Vanuit de AOC willen wij graag evenementen organiseren.
COVID_19 legt ons jammer genoeg sterk aan banden. Deze tijd van beperkingen gaat hopelijk snel voorbij, zodanig dat we elkaar weer gezond en wel kunnen treffen.

Sfeerbeelden Cars & Coffee

13/10/2019

Lid worden?

Stuur een mail naar : info@aarschotseoldtimerclub.be

Praktische info:

- Het lidgeld bedraagt 40 euro per jaar.
- Rekeningnummer BE39 7512 1003 2019
- Lidkaarten worden digitaal verkregen via het BEHVA.
-
De club is officieel erkend door BEHVA.


Huisreglement Aarschotse Oldtimer Club.

 • Iedereen kan na goedkeuring van het bestuur, lid worden van de club, zij het als deelnemend of als steunend lid. Hiervoor dient het eenmalig inschrijvingsformulier ingevuld te worden en het jaarlijks lidgeld te worden betaald. In ruil hiervoor wordt het lid ook lid van de BEHVA, (het vroegere BFOV), ontvangt het lid het 3-maandelijks tijdschrift van BEHVA en kan het lid aan alle activiteiten deelnemen aan ledenprijs.

 • Deelnemen aan rondritten, activiteiten en evenementen kan enkel met voertuigen van minstens 25 jaar oud. Ook niet-leden kunnen deelnemen aan de activiteiten, evenementen en rondritten (mits een meerprijs vastgelegd door het bestuur).

 • Rondritten hebben enkel een toeristisch karakter. Er worden geen rondritten georganiseerd inzake snelheid.

 • Deelnemers aan rondritten, activiteiten en evenementen dienen de wegcode te respecteren. Elke inbreuk op de wegcode kan onmiddellijke uitsluiting uit de club tot gevolg hebben.

 • Iedere deelnemend voertuig dient in orde te zijn conform alle van toepassing zijnde wetgevingen.

 • Iedere voertuigeigenaar die deelneemt aan activiteiten, evenementen en rondritten moet gedurende deze activiteiten, evenementen en rondritten volgende documenten kunnen voorleggen:

- het inschrijvingsbewijs van het voertuig

- geldig en niet vervallen verzekeringsdocument

- gelijkvormigheidsattest

- geldig niet vervallen technisch keuringsbewijs.

De bestuurder van het deelnemende voertuig moet een geldig rijbewijs kunnen voorleggen.

 • De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de evenementen, activiteiten en rondritten en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de burgerlijke en/of strafrechtelijke gevolgen van ongevallen tijdens deze evenementen, activiteiten en rondritten.

 • De deelnemers dienen de instructies van de inrichters en begeleiders te volgen en deze niet te hinderen. Dit om de veiligheid voor iedereen zo goed mogelijk te garanderen.

 • Onaangenaam gedrag t.o.v. de inrichters, andere deelnemers of derden tijdens de georganiseerde evenementen, activiteiten en rondritten, kan uitsluiting uit de club als gevolg hebben.

 • Beslissingen genomen door het bestuur dienen niet vooraf aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Beslissingen door het bestuur worden bepaald door stemming. Een beslissing is geldig wanneer er een meerderheid van stemmen binnen het bestuur bereikt wordt.

 • Uitsluiting uit de vereniging kan enkel door stemming en unanieme beslissing van het bestuur.

 • Door zijn inschrijving in de club of voor deelname aan een evenement, activiteit of rondrit aanvaardt elke deelnemer alle artikels van dit reglement, zonder uitzonderingen en probeert hij/zij dit zo goed mogelijk na te leven.


Via ons e-mailadres zijn we steeds bereikbaar: info@aarschotseoldtimerclub.be